top of page
  • Jarkko Lehtopelto

Yhteisömaatila-konsepti vauhdittaa maatilojen kehittymistä toiminta-alustoiksi

Updated: May 13Miksei maatila tosiaan voisi olla toiminta-alusta erilaisille yrityksille ja toimijoille? Tämä kysymys nousi mieleen, kun maanviljelijä Mikko Niipala esitteli oman tilansa toimintaa, jossa ideana on juuri tällaisena alustana toimiminen. Tapaamisesta alkoi Yhteisömaatila-konseptin kehittäminen ja yhteistyö Niipalan kanssa.


Yhteisömaatila-konseptin ideana on auttaa maatilaa hahmottamaan, mitä kaikkea tila voisi tarjota erilaisille yrityksille ja toimijoille. Samalla konsepti antaa langanpäitä palvelu- ja tuotetarjonnan kehittämiseen. Kolikon toinen puoli taas on tehdä tilasta ja sen tarjonnasta helposti lähestyttävää.


Kumppanit ja kaverit

Konsepti jakautuu toimintaan vahvasti sitoutuneisiin kumppaneihin sekä tilan tuotteista ja palveluista kiinnostuneisiin kavereihin. Kumppanit voivat olla tilalle sijoittuvia yrityksiä tai toimintaan vahvasti sitoutuneita kuluttajia. Kaverit taas ovat tilasta kiinnostuneita kuluttajia. Jokainen maatila määrittelee itse omaan toimintaansa parhaiten sopivat kumppanuudet ja kaveruudet sekä niille kuuluvat palvelut ja edut.


Konsepti on myös johtamisen väline. Selkeiden ja yhteismitallisten palvelu- ja etukokonaisuuksien avulla tila pystyy johtamaan kokonaisuutta. Samalla jokainen tilalla oleva tai tilasta kiinnostunut yritys ymmärtää, mitä kaikkea hyötyä tilalla toimiminen tarkoittaa ja että kaikille on samat pelisäännöt.


Yksi lisäratkaisu kestävään ruoantuotantoon

Yhteisömaatila tarjoaa erinomaiset lähtökohdat kestävälle maataloudelle, kun tilalle voidaan rakentaa koko ketju raaka-aineiden tuotannosta valmistuksen kautta myyntiin ja palveluihin saakka. Samalla tilalla voidaan tehokkaammin hyödyntää kaikki jakeet ja monipuolistaa toimintaa. Parhaimmillaan päästään ravinneomavaraisuuteen ja -kiertoon. Näin Yhteisömaatila muodostuu luontevasti myös arvopohjaiseksi yhteisöksi, jossa yhteiset tavoitteet tuovat synergiaa, lisäävät hyvinvointia ja tarjoavat uusia mahdollisuuksia ja näkymiä.


Innostava tulevaisuudenkuva

Miksi sitten kaikki tämä? Vaikka osa tiloista tuskin on kiinnostunut yhteisöjen rakentamisesta, tarjoaa konsepti osalle tiloista uuden näkymän tilan kehittämiseen. Tavoitteina ovat tuottojen lisääminen, riskien hajautus, yhteisöllisyys sekä innostava tulevaisuudenkuva. Tilalle sijoittuville konsepti taas tarjoaa helpon väylän maatilalle, tuo synergiaa muiden toimijoiden kanssa sekä tarjoaa yhteisön. Yhteisömaatila on lähtökohtaisesti neutraali konsepti, joka sopii monenlaisille tiloille. Tila voi olla luonteeltaan lähiruokakeskus, maatilamatkailutila tai vaikka metsä- ja biotaloustila.


Isoja mahdollisuuksia niille maatiloille, joille toiminnan kehittäminen yhteisöä rakentamalla on mahdollista ja luontevaa.


Kehitystyön hedelmänä ilmainen tietopaketti maatiloille

Yhteisömaatila-konseptin kehitystyö etenee. Tavoitteena on rakentaa verkkoon ilmainen ja kattava tietopaketti, jonka avulla halukkaille maatiloille oman yhteisön rakentaminen olisi mahdollisimman helppoa. Pilottitilana toimii Niipalan tila Hollolassa.


Menossa hanke

Yhteisömaatila-konseptia kehitetään, dokumentoidaan ja pilotoidaan Päijänne-Leaderin hankkeessa. Samalla kartoitetaan verkostoa, joka voisi hyödyntää ja jatkokehittää konseptia hankkeen jälkeen. Hanke alkoi syksyllä 2023 ja jatkuu vuoden 2024 loppuun. Hankkeessa tekijöinä ovat Mikko Niipala ja Jarkko Lehtopelto.


Katso lyhyt esittely

Jarkko Lehtopelto esitteli Yhteisömaatila-konseptia Kumppanuusmaatalouspäivässä, joka pidettiin Niipalan tilalla 22.2.2023, esittely alkaa kohdassa 47.50


133 views

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page