top of page
  • Jarkko Lehtopelto

Määränpää, näyttelyideasta kokonaiskonseptiksi

Juhla ja työ kohtasivat, kun Määränpää-näyttely avautui Lahden visuaalisten taiteiden museo Malvassa 3.5.2024. Useamman vuoden kestänyt idean pyörittely ja yli kahden vuoden projektivaihe tulivat välitilinpäätökseen. Näyttely jatkuu 3.11.2024 saakka ja seuraavaksi työ jatkuu oheisohjelman ja yhteistyökuvioiden parissa.

Painava teema kokosi 12 taiteilijaa saman katon alle

Määränpää-näyttely on 65 teoksen näyttely, jossa pureudutaan pakolaisuuteen ja pakkomuuttoon sekä niiden sisältämiin kokemuksiin ja yhteiskunnallisiin ilmiöihin. Osa teoksista on dokumentaarisia ja osa käsitteellisiä. Merkittävä osa teoksista on ensimmäistä kertaa yleisön nähtävillä. Lue lisätietoja näyttelystä Malva-museon verkkosivuilta.


Tiiviin yhteistyön tulos

Näyttelyn ideointi ja pohjasuunnittelu on konseptisuunnittelija Jarkko Lehtopellon ja kuraattori Veikko Halmetojan tiiviin yhteistyön tulos. Mitä pidemmälle suunnittelu eteni, sitä selkeämmäksi työnjako alkoi muodostua.

 

Kuraattori vastasi tehtävänsä mukaisesti taiteellisen puolen valinnoista ja esillepanosta. Konseptisuunittelija taas jalosti kokonaisuutta konseptiksi. Konsepti tarkoittaa tässä yhteydessä teeman rajaamista ja muotoilua sekä oheisohjelman ja erilaisten yhteistyökuvioiden miettimistä ja niiden toteutukseen osallistumista. Lopullisesti näyttelyn laittoivat lentoon Malva-museon useat ammattilaiset, iso kiitos heille siitä.

Etelä-Suomen Sanomien jutussa nostetiin näyttelyn teema vahvasti esille.

 

Yhteiskunnallinen teema avasi ovia eri yhteistyömuotoihin

Iso yhteiskunnallinen teema mahdollistaa monenlaisen yhteistyön, etenkin kun monet toimijat käsittelevät jo valmiiksi toiminnassaan pakolaisuuteen ja pakkomuuttoon liittyviä teemoja. Suunnittelun ja selvitystyön myötä yhteistyömuodot jakautuivat kolmeen kokonaisuuteen.

 

Lahden kirjasto on suunnittelemassa Määränpää-teemaan sopivia kirjasuosituksia, kirjoitustyöpajoja ja kirjailijakeskustelun. Elokuvateatteri Kino Iiris virittelee elokuvatapahtumaa yhteistyössä Refugee Film Festivalin kanssa. Suomen Pakolaisavun kanssa taas laajennetaan koululaisten museokäyntiä globaalikasvatuksella. Kaikissa näissä yhteistyömuodoissa korostuu kunkin toimijan luonteva oma toiminta sekä mahdollisuus toimia itsenäisenä ja aktiivisena toimijana.  

 

Sensitiivisyyden kaksi tasoa

Näyttely käsittelee teemaa, johon liittyy paljon vallankäyttöä, tunteita, jännitteitä ja myös yhteiskunnallista polarisaatiota. Samalla kukaan muu kuin pakolainen ei lopulta tiedä millaista on olla pakolaisena. Näistä lähtökohdista näyttelykokonaisuuden suunnittelussa on täytynyt kiinnittää erityisen paljon huomiota kahteen ulottuvuuteen.

 

Taitava taiteilija pystyy käsittelemään vaikeitakin teemoja ilman omakohtaista kokemusta. Mutta pakolaisuuden itse kokeneiden mukana olo ja toimijuus on koettu koko näyttelyprojektin ajan tärkeäksi. Siksi osa taiteilijoista on pakolaistaustaisia ja oheisohjelmaa suunnitellaan niin, että pakolaistaustaisia on mukana aktiivisina toimijoina.

 

Toinen herkkä ulottuvuus on taideteosten rooli osana yhteiskunnallista teemanäyttelyä. Vaikka taiteilijat seisoisivatkin näyttelyn välittämän kokonaisviestin takana, on Määränpää-näyttelyn kohdalla koettu tärkeäksi, että jokainen teos toimii omana itsenäisenä teoksenaan ilman liittämistä isompaan viestiin. Siksi näyttelyn nimi on väljä eikä väitä esimerkiksi poliittista sanomaa, johon teoksia peilattaisiin. Myös ripustus on hillitty ilman teeman alleviivausta. Katsojalle jätetään tilaa kokea ja ajatella.

Jarkko Lehtopelto, avajaisten juhlapuhuja kansanedustaja Pekka Haavisto ja Veikko Halmetoja.


Ymmärryksen lisääminen voi olla kannanotto

Kutsuvierasavajaisia vietettiin torstaina 2. 5.2024. Siellä eräs taitelija totesi, kuinka näyttely on kannanotto. Vaikka työryhmä on koko projektin ajan kokenut, että nyt tehdään tärkeää työtä ihmisten ajattelun avartamiseksi sekä empatian ja tiedon lisäämiseksi, niin missään vaiheessa näyttelyä ei ole ajateltu varsinaisesti kannanottona. Mutta sitähän se myös on, etenkin aikana jolloin kaikki eivät edes halua ymmärtää eri lähtökohdista tulevia ihmisiä.

 

Taide auttaa avaamaan ajattelun ikkunoita ja pääsemään kiinni ilmiöihin, toisten ihmisten kokemuksiin ja tunteisiin. Määränpäässä teemana olivat pakolaisuus ja pakkomuutto, mutta yhtä hyvin taidenäyttely voi käsitellä jotain muuta merkittävää ja ajankohtaista kysymystä. Määränpää-näyttely ja siitä saadut opit kannustavat katsomaan kohti seuraavia teemoja ja mahdollisuuksia. Niitä riittää.

 

Jarkko Lehtopelto

53 views

Comments


bottom of page