top of page
  • Jarkko Lehtopelto

Luonnonläheinen asuinalue osana maatilan tulevaisuutta

Updated: Feb 20, 2023


Monilla maatiloilla mietitään, minkä tekijöiden varaan tulevaisuutta jatkossa rakennetaan. Olennaista on tunnistaa ne omat ainutlaatuiset vahvuudet ja lähtökohdat, joihin tarttumalla saadaan jatkossa lisää tuloa ja samalla riskejä pienemmiksi.


Juuri näin on toimittu Hollolassa sijaitsevalla Peltolan tilalla kahdella eri tavalla. Tilaa kehitetään yhä enemmän pienelle tilalle sopivan marja- ja lähiruokatilan suuntaan. Samalla tilan kylkeen toteutetaan seniorien asuinalue nimeltä Ruskorinne.


Luonnonläheinen lähellä Lahden keskustaa

Ruskorinteen houkuttelevuus perustuu sijaintiin niin isommassa kuin pienemmässä mittakaavassa. Isommassa mittakaavassa Ruskorinne on nopean bussiyhteyden päässä lähellä Lahden keskustaa. Mikrosijaintina kuvaan taas astuvat monipuolinen lähiluonto sekä maatila monine mahdollisuuksineen, joista esimerkkinä käy Ruskorinteeseen tuleva oma hyötypuutarha marjapensaine ja omenapuineen.


Lähtökohdan jalostaminen vahvaksi konseptiksi

Edellä kuvatut tekijät ovat perusta, jonka päälle Ruskorinnettä on alettu suunnitella. Johtolankana on koko ajan ollut vahvuuksiin kiinnittyminen ja sellaisen asuinympäristön luominen, jossa on helppo viettää aktiivista, monipuolista ja luonnollista elämää.


Se luonnonläheinen -slogan nojaa lähiluonnon ohella Ruskorinteen ja maatilan yhteistyöhön sekä hyvää designiin ja luonnollisiin rakennusmateriaaleihin kuten hirteen. Lisäksi hyvinvointia lisätään erilaisilla senioriasukkaiden elämää aktivoivilla palveluilla ja yhteistiloilla. Lisätietoa Ruskorinteestä: https://www.ruskorinne.fi/


Konseptin kehittämistä ja viestinnän suunnittelua

Jarkko Lehtopelto on ollut mukana Ruskorinteen ideoinnissa ja suunnittelussa sen ensiaskelista lähtien. Työ on sisältänyt konseptin laaja-alaista kehittämistä sekä viestinnän suunnittelua ja sen ohjausta. Lisäksi Jarkko Lehtopelto on mukana LAB-ammattikorkeakoulun ja Ruskorinteen yhteisessä Kestävän palveluasumisen ekosysteemi - Keko -hankkeen ohjausryhmässä.


187 views

Comments


bottom of page