top of page
  • Jarkko Lehtopelto

Uudistava viljely ei pelkästään minimoi ongelmia vaan myös ratkoo niitä

Updated: Mar 6, 2021

Kestävän ruoantuotannon ei kuitenkaan tarvitse aina tarkoittaa uusia innovaatioita, vaan se voi olla myös nykyisen tuotannon toteuttamista paremmin. Parhaimmillaan maanviljely voi ympäristöongelmien aiheuttamisen sijaan olla ratkomassa niitä.

Uudistava viljely on kokonaisvaltainen lähestymistapa maan kasvukunnon ja satojen parantamiseksi. Tutkimukset osoittavat menetelmien hyödyt niin tuottavuudessa, ilmastovaikutuksissa, vesistönsuojelussa kuin luonnon monimuotoisuuden parantamisessa. Lisäksi kun maaperä on hyvässä kunnossa, se kestää paremmin niin voimakkaita sateita kuin pitkiä kuivuusjaksoja. Teksti on ote Jarkko Lehtopellon Lahden ympäristöpääkaupungin blogiin kirjoittamasta tekstistä. Lue koko teksti täältä: https://greenlahti.fi/blog/viljelija-hyotyy-luonto-kiittaa-ja-ihmiset-arvostavat


Jarkko Lehtopelto toimii tuottajana Uudistavan viljelyn e-opiston Lahden ympäristöpääkaupungin projektissa

62 views

Commenti


bottom of page