top of page
  • Jarkko Lehtopelto

Arvokas metsämme -dokumentti keskustelun herättäjänä

Updated: Mar 6, 2021

Keskustelua voi herättää monella tavalla. Yksi tapa on tehdä kunnon alustus, joka saa keskustelun lentoon ja antaa langanpäitä osallistujille. Juuri tämä oli Petteri Saarion ohjaaman ja Kollin säätiön rahoittaman Arvokas metsämme -dokumenttielokuvan ajatus.

Elokuvassa esitellään eri henkilöiden ja toimijoiden kautta erilaisia metsäsuhteita ja tapoja hyödyntää ja nauttia metsästä. Keskeisenä ideana on katsoa tulevaisuuteen eli laajentaa käsitystä metsän monista mahdollisuuksista ja samalla näyttää esimerkkien kautta, miten jalostusastetta voidaan nostaa.


Julkista keskustelua, toimialakeskustelua, opiskelukeskustelua

Jokaisella suomalaisella on käsitys ja mielipide metsistä. Arvokas metsämme -dokumentilla ei pyritty kuitenkaan koko kansan mukaan tempaisevaan isoon metsäkeskusteluun vaan fokus oli ammattilaisissa, asiaan vihkiytyneissä ja tulevaisuuden tekijöissä eli opiskelijoissa.


Tätä keskustelutavoitetta toteutettiin useilla näytöksen ja paneelikeskustelun yhdistelmillä, joista näkyvin pidettiin vuonna 2019 SuomiAreenalla Porissa. Kyseessä oli samalla SuomiAreenan historian ensimmäinen elokuvalähtöinen keskustelu. Yliopistoyhteistyötä on tehty sekä Itä-Suomen että Helsingin yliopistojen kanssa. Helsingissä elokuva on ollut kaksi kertaa uusien opiskelijoiden johdantokurssin sisältönä ja Joensuussa pidetiin ilmaisnäytös ja paneeli suurelle yleisölle.


Korona-ajan etäopetusmateriaaliksi

Arvokas metsämme -elokuva oli mukana valtakunnallisen yläkoululaisten Metsävisan materiaalina vuonna 2020. Tätä varten elokuvasta leikattiin oppituntimittaan sopiva 30 minuuttinen versio. Samalla Vimeon linkkiin tuotiin valmiita kysymyksiä opetusta varten. Ensimmäisen koronakevään iskiessä päälle 30-minuuttinen versio avattiin vapaaseen katseluun, jotta sitä voi käyttää etäopetuksessa. Elokuva keräsikin nopeasti tuhansia katsojia.


Sisällöt vanhenevat, argumentit kestävät

Metsien ympärillä tapahtuu nyt paljon. Kiinnostavaa onkin, että useat dokumentissa esillä olevat henkilöt ja yritykset ovat jo nyt ehtineet mennä eteenpäin siitä kuin elokuva muutama vuosi kuvattiin. Dokumentissa puhutaan paljon ilmastonmuutoksesta, mutta nyt parina viime vuotena keskusteluun on noussut yhä vahvemmin myös metsäluonnon ja monimuotoisuuden merkitys. Voikin todeta, että on erinomainen asia, että metsää käsittelevä dokumentti on alkanut vanhentua, vaikka sen pääviesti onkin edelleen täysin kurantti.


Dokumentti tasa-arvoisti keskustelua

Yksi kiinnostava havainto on ollut, että elokuvan kautta myös sellaiset henkilöt, joilla ei ole vahvaa kantaa tai valmiita argumentteja, voivat helposti osallistua keskusteluun. Kun elokuva on katsottu ensin, on keskustelussa helppo viitata sen johonkin kohtaan tai kommenttiin. Voidaan sanoa, että dokumentti tasa-arvoistaa keskustelua ja ottaa mukaan nekin, jotka eivät siihen ehkä muuten pääsisi mukaan. Tällaista laajan keskustelualustuksen mallia voisi soveltaa moneen muuhunkin teemaan ja tilanteeseen.


Katso 30 minuuttia pitkä etäopetusta varten leikattu Arvokas metsämme -dokumentti:


Jos haluat järjestää Arvokas metsämme -näytöksen, laita viestiä. Elokuvan esittäminen ja kopion toimitus eivät maksa järjestäjälle mitään.


Jarkko Lehtopelto suunnitteli, toteutti ja juonsi Arvokas metsämme -elokuvan näytöksiä ja paneelikeskusteluja sekä ideoi ja järjesti yliopisto- ja koululaisyhteistyötä.


Kuva: Petteri Saario

68 views

Comments


bottom of page